Blogpost: Children’s Rights and child rights defenders in Colombia under great pressure

February 2018

Children’s rights and child rights defenders are very much under pressure in Colombia, despite the peace agreement. Vilma of Defence for Children Colombia, unfortunately, has first-hand experience with this.

I have written a brief blog in Dutch for our Defence for Children – ECPAT Netherlands website. Originally published here (in Dutch): https://www.defenceforchildren.nl/p/354/6534/mo481-cg321/kinderrechten-in-colombia-onder-grote-druk

KINDERRECHTEN IN COLOMBIA ONDER GROTE DRUK

Carrie van der Kroon

Programmamadewerker Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting

De situatie van mensenrechtenverdedigers in Colombia is schrijnend, ondanks het Vredesakkoord dat werd gesloten tussen de overheid en de FARC in november 2016. In 2017 werden er 170 sociale leiders en vredesverdedigers vermoord, volgens cijfers van het Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Dit is 45% meer dan in 2016. In 2017 werd er elke twee dagen iemand vermoord. Kinderrechtenverdediger Vilma Gómez, directeur van Defence for Children Colombia en al tientallen jaren actief, kent de druk en heeft persoonlijk ook negatieve ervaringen meegemaakt. Zij is onlangs geselecteerd voor het mensenrechtenverdedigersprogramma Shelter City en bevindt zich nu in Nederland.

Vilma: “Het is vreemd, omdat we van een decennialange oorlog op weg zijn naar vrede. Nog steeds nemen ook kinderen deel aan het gewapend conflict, de angst is dat de kinderen die gedemobiliseerd zijn in andere gewapende groepen en bendes terecht komen. Met een kinderrechtencoalitie proberen we dat te voorkomen en de re-integratie van kinderen te bevorderen. Sommige kinderen weten goed hoe je een wapen moet gebruiken, maar hebben niet leren lezen en schrijven. De stem en rechten van kinderen worden nauwelijks meegenomen in het vredesproces, dat is een gemiste kans.”

Defence for Children Colombia spreekt zich uit voor de rechten van het kind en over omstreden zaken zoals de rechten van inheemse meisjes en vrouwen, jeugdstrafrecht en de positie van kinderen in het gewapend conflict. Door dat te doen en door zaken aan het licht te brengen, hebben Vilma en haar collega’s in de afgelopen decennia zelf ook de nodige bedreigingen meegemaakt. Vilma is om die reden dan ook geselecteerd voor Shelter City, een programma van Justice and Peace Nederland en diverse steden om internationale mensenrechtenverdedigers tijdelijk bescherming, onderdak en een plek te bieden om zich veilig uit te spreken.

Helaas is geweld gebruiken tegen burgers die opkomen voor mensenrechten wereldwijd een trend. Volgens Frontline Defenders werden er in 2017 in totaal 312 mensenrechtenverdedigers vermoord. Het grootste aantal komt uit Colombia en meer dan tweederde van de vermoorde mensen kwam op voor landrechten, milieurechten en inheemse rechten. 

In mijn contact met lokale kinderrechtenverdedigers hoor ik steeds vaker over geweld, bedreigingen en de pesterijen die zij moeten verduren vanwege hun goede werk. Dit trekt soms een zware wissel op hun persoonlijk leven, en dat van hun naasten. 

Defence for Children Nederland heeft Vilma gesteund in haar aanmelding voor Shelter City. Vilma verblijft van februari – april in Shelter City Utrecht om zowel op adem te komen en om nieuwe samenwerkingspartners en financieringsmogelijkheden te vinden voor het werk van Defence for Children Colombia.

Carrie van der Kroon